• Sakrament pokuty i pojednania.

    Grzech jest przede wszystkim obrazą Boga, zerwaniem jedności z Nim. Narusza on równocześnie komunię z Kościołem. Dlatego też nawrócenie przynosi przebaczenie ze strony Boga, a także pojednanie z Kościołem, co wyraża i urzeczywistnia w sposób liturgiczny sakrament pokuty i pojednania. (KKK 1440)
    Okazja do spowiedzi św. jest przed każdą Mszą św., a szczególnie w pierwsze pierwsze piątki miesiąca (godziny według bieżących ogłoszeń parafialnych)