RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH

Parafialna wspólnota - istniejąca od 1987r. - z radością zaprasza na spotkania wszystkich chętnych, którzy chcieliby pogłębiać życie wiary i modlitwy (młodych, małżeństwa lub jednego z nich, osoby starsze, ludzi samotnych).

 

Spotkania RRN w parafii św. Katarzyny odbywają się:

w  każdy 2 i 4 poniedziałek miesiąca po Mszy św. o godz. 1800

Opiekun grupy: ks. Wojciech Pokrzywnicki

Animator grupy: Elżbieta Kilijańska

kontakt: (22) 853-27-73 (wieczorem)

 

* * *

 

Kim jesteśmy?

Ruch Rodzin Nazaretańskich (RRN) jest międzynarodowym katolickim ruchem apostolstwa rodzin, powstałym w Polsce w 1985r. Założycielem RRN jest ks. prof. Tadeusz Dajczer.

Członkowie Ruchu stawiają sobie za wzór Świętą Rodzinę z Nazaretu, która uczy, że świętość realizuje się w codzienności przeżywanej z Bogiem i w braterskiej wspólnocie.

Żyć duchowością Ruchu – to dążyć do zjednoczenia z Chrystusem poprzez komunię z Maryją. Na tej drodze stałym pokarmem dla członków Ruchu jest Słowo Boże i Eucharystia.

Misją Ruchu jest prowadzenie jego członków drogą życia wewnętrznego do świętości oraz aktywny udział w apostolskiej misji Kościoła poprzez nową ewangelizację.

* * *

Ruch Rodzin Nazaretańskich prowadzi formację duchową, polegającą na spotkaniach w grupach parafialnych, podczas których czytane i rozważane są materiały formacyjne. Dodatkowo członkowie grup biorą udział w cotygodniowych centralnych spotkaniach diecezjalnych. W czasie tych spotkań jest możliwość udziału w adoracji, Mszy św., oraz słuchaniu konferencji głoszonej przez kapłanów RRN.

W ciągu roku organizowane są pielgrzymki do sanktuariów maryjnych, centralne rekolekcje adwentowe i wielkopostne oraz rekolekcje zimowe i letnie organizowane w górach oraz innych miejscach Polski.

 * * *

 „Wszystko, co nas spotyka, związane jest z miłością kochającego Boga,  z Jego pragnieniem naszego dobra.

Żyć wiarą to umieć dostrzec tę miłującą nas i ciągle obdarzającą Obecność”.

(ks. prof. Tadeusz Dajczer ”Rozważania o wierze”)

 * * *

 Centralne spotkania RRN w Archidiecezji Warszawskiej odbywają się:

w każdy piątek ok. godziny 18.40 w kościele św. Stanisława
   Biskupa, przy ul. Bema 73/75

 * * *

Informacje o działalności  RRN w Polsce i w Archidiecezji Warszawskiej można znaleźć na stronie internetowej:

 www.rrn.info.pl

www.rrn.org.pl