• Sakrament namaszczenia chorych

    udziela specjalnej łaski chrześcijaninowi, który doświadcza trudności związanych ze stanem ciężkiej choroby lub starości. (KKK 1527)

    Udzielany jest w razie wezwania księdza.